Project 1 - Okmeydanı T&R Hospital (5)
Mayem

Sağlanan Hizmetler

 • Sözleşme Yönetimi

 • Talep Yönetimi

 • Uyuşmazlık Yönetimi

 • Yatırımcının Finansmanını ve Hukukunu Korumak

 • Risk Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

 • Kredi ve finansman modeli için danışmanlık sağlanması

 • Koordinasyon ve Kontrol Ekipleri

 • Değer Mühendisliği Yapma

 • Tüm teknik, yasal ve finansal ilişkilerin yönetimi ve organizasyonu

 • İhale ve Satın Alma Yönetimi

 • İlerleme ödemelerinin hazırlanması ve son hesap

 • Kısmi – Geçici – Nihai Kabul

 • Garanti Sorumluluk Sürelerini Yönetme

 • Çatışma Analizi ve Yönetimi

 • Finansal Garantilerin İzlenmesi ve Yönetimi

 • Her türlü hizmet veya ürün satın alma sözleşmelerinin hazırlanması

 • Yüklenici, taşeron, tedarik, danışmanlık, tasarım sözleşmelerinin hazırlanması

 • Anlaşmaların Hazırlanması, Ekler, Protokoller

 • Sözleşme Müzakerelerinin Yürütülmesi

 • İlgili tarafın hak kaybına karşı korunması

 • Yazışmaların ve işlemlerin ardından

 • Bildirim sürelerinin ardından ve bildirimlerin doğru yapıldığından emin olmak
 • Talep Yönetimi’nde tüm yasal ve teknik belgelerin hazırlanması

 • İstenebilecek yasal ve teknik hakların belirlenmesi

 • Belirsizlik ve potansiyel talep sorunlarını belirlemek

 • Gecikme analizi yapmak ve uzman bir dosya hazırlama

 • Kuantum analizi ve bir uzman dosyasının hazırlanması

 • Yasal ve Finansal Uzmanlık Görüşleri Sağlama

 • Sözleşme haklarını korurken istek dosyasının ve sunumunun hazırlanması

Sözleşme haklarını korurken istek dosyasının ve sunumunun hazırlanması

 • Dostça çözüm
 • Arabuluculuk
 • Uzlaşma komisyonu
 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulları (DAB, DRB, DAAB)
 • Tahkim

Bu sayılan yöntemler için

 • Dilekçelerin hazırlanması
 • Tahkim Komitelerinin Kurulması
 • Teknik uzman panellerin kurulması
 • Tanıklık İfadelerinin Hazırlanması ve Ekleri

Katılım ve parti avukatı – avukat ekibimiz aracılığıyla